Veronika Brabcová

Bakalářská práce

Evakuace při úniku nebezpečné látky na území obce Raškovice

Evacuation during the Escape of Dangerous Substance in the Area of Raškovice Municipality
Anotace:
BRABCOVÁ, Veronika. Evakuace při úniku nebezpečné látky na území obce Raškovice. [Bakalářská práce]. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2014. 58 s. Bakalářská práce je zaměřena na evakuaci obyvatelstva při úniku nebezpečné látky na území obce Raškovice. Teoretická část je věnována deskripci území obce Raškovice, objektu Základní školy Raškovice a opatření …více
Abstract:
BRABCOVÁ, Veronika. Evacuation during the Escape of Dangerous Substance in the Area of Raškovice Municipality [Bachelor thesis]. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2014. 58 p. This bachelor thesis deals with evacuation during the escape of dangerous substance in the area of Raškovice municipality. The theoretical part is about characterization of urban area …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedoucí: David Řehák
  • Oponent: Petra Růžičková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava