Zdenko Pavľák

Bakalářská práce

Řešení vytápění pomocí kondenzační techniky v objektu rodinného domu

Heating Solution with the Condensing Technics in the Family House
Anotace:
Zadaním bakalárskej práce bol určený návrh novostavby rodinného domu a riešenie vykurovania podlahovým vykurovaním s doplnkovým vykurovaním otopnými telesami. Obsah tejto práce zahŕňa projektovú dokumentáciu stavebnej časti, výpočty tepelných strát objektu, taktiež aj vytvorenie energetického štítku obalky budovy, posudzovanie stavebných konštrukcií s ohľadom na tepelné technické požiadavky budovy …více
Abstract:
The Assignment of Bachelor thesis it to design a new family house and the solution of combined heating with the floor heating and radiators. The contents of this work includes project documentation of the construction part, calculation of the heat loss of the building and creation of the heat requirement incl. label of the building, evaluation of building constructions with regard to thermal and technical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: Petra Tymová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava