Michaela Katolická

Bachelor's thesis

Education of Child Sponsorship and Impacts on Receiving a Donor Party

Vzdělávání adopce na dálku a dopady na přímající a donorské strany - případová studie Uganda
Abstract:
Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout doplnění změn procesů adopce na dálku. Práce je členěna na teoretickou, analytickou a návrhovou část. Teoretická část práce je zaměřena na vysvětlení pojmů vzdělání, chudoba, adopce na dálku a charakteristiku Ugandy. Analytická část poukazuje na dvě rozdílné organizace, které se zabývají adopcí na dálku. Jedná se o Bwindi Orphans a Adopce na dálku. Dále tato …more
Abstract:
The aim of my thesis was to propose amendments to the process changes of the distance adoption. The work is divided into theoretical, analytical and design part. The theoreti-cal part is focused on explaining the concepts of education, poverty, distance adoption and presentation of Uganda. The analytical part refers to two different organizations that deal with child sponsorship. This is the Bwindi …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2016

Thesis defence

 • Supervisor: Ing. Zbyšek Korecki, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses rzpcwo rzpcwo/3
21/5/2016
Folders
Files
Halíčková, K.
21/5/2016
Halíčková, K.
21/5/2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.