Bc. Ondřej SCHNEIDER

Diplomová práce

Vztah mezi úrovní aerobní a anaerobní kapacity a výkonem hráče ledního hokeje v únavovém protokolu.

Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na zjištění těsnosti vztahu indikátorů aerobní a anaerobní kapacity s indikátory pro RSA ze specifického únavového protokolu. Cílem práce bylo analyzovat výsledky ze spiroergonomického vyšetření W170, anaerobního Wingate testu na bicyklovém ergometru a z únavového protokolu a následně posoudit jejich vzájemný vztah. Výzkumný soubor tvořilo 12 hráčů juniorské nejvyšší soutěže …více
Abstract:
The thesis is focused on determining the relative tightness of indicators of aerobic and anaerobic capacities with indicators for RSA from the specific fatigue protocol. The aim was to analyze the results of spiroergonomic test W170, Wingate anaerobic test on a bicycle ergometer and the fatigue protocol and then assess their interrelation. The research group consisted of 12 junior players top competition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2016
Zveřejnit od: 30. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Karel Hůlka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SCHNEIDER, Ondřej. Vztah mezi úrovní aerobní a anaerobní kapacity a výkonem hráče ledního hokeje v únavovém protokolu.. Olomouc, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 4. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses s02gph s02gph/2
24. 5. 2016
Složky
Soubory
Marklová, E.
25. 5. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.