Bára Horáková

Bachelor's thesis

Porovnání newsletterových kampaní největších českých e-shopů

Comparison of Newsletter Campaigns largest Czech e-shop
Anotácia:
Cílem bakalářské práce je analyzovat a porovnat newslettery obchodů Alza.cz a Mall.cz, které patří mezi největší internetové prodejce na českém trhu. V teoretické části se práce zabývá funkcí a tvorbou newsletteru. V praktické části je provedena analýza newsletterů internetových obchodů, zhodnocení jejich tvorby a případné návrhy a doporučení na zlepšení.
Abstract:
The aim of this bachelor's thesis is to analyze and compare newsletters from Alza.cz and Mall.cz, which are one of the largest online retailers in the Czech market. Theoretical part of the thesis deals with the functions and the composing of the newsletter. Practical part analyzes newsletters of online stores, valorization of their work and the suggestions and recommendations for improvement.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2014
  • Vedúci: Tomáš Kincl
  • Oponent: Jiří Přibil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/40959