Bc. Jan Seitl

Bakalářská práce

Rozšíření změny organizace MHD po dokončení mimoúrovňového křížení v obvodu železniční stanice Brno-Horní Heršpice

Enlargement of changes in organization of the public transport in the area of railway station Brno - Horní Heršpice after the finishing of grade separation
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vybraným územím na jihu města Brna nejen z pohledu městské hromadné dopravy. Stručně popisuje původní stav základní komunikační sítě a jeho vývoj, včetně předpokladů nutných pro změnu situace. Porovnává aktuální stav po zprovoznění významného komunikačního propojení v daném segmentu města a jeho logické zobrazení do linkového systému veřejné dopravy. Současně také nabízí …více
Abstract:
The bachelor thesis concerns particular area in the south of Brno not only from the urban mass transportation point of view. It briefly describes original condition of basic communications network, its development and the premises for future changes. The thesis compares real situation after the opening of significant communication connection within the given segment of the city and its logical transfer …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Petr Nachtigall, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Seitl, Jan. Rozšíření změny organizace MHD po dokončení mimoúrovňového křížení v obvodu železniční stanice Brno-Horní Heršpice. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Dopravní technologie a spoje / Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů