Bc. Jan Seitl

Bachelor's thesis

Rozšíření změny organizace MHD po dokončení mimoúrovňového křížení v obvodu železniční stanice Brno-Horní Heršpice

Enlargement of changes in organization of the public transport in the area of railway station Brno - Horní Heršpice after the finishing of grade separation
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá vybraným územím na jihu města Brna nejen z pohledu městské hromadné dopravy. Stručně popisuje původní stav základní komunikační sítě a jeho vývoj, včetně předpokladů nutných pro změnu situace. Porovnává aktuální stav po zprovoznění významného komunikačního propojení v daném segmentu města a jeho logické zobrazení do linkového systému veřejné dopravy. Současně také nabízí …more
Abstract:
The bachelor thesis concerns particular area in the south of Brno not only from the urban mass transportation point of view. It briefly describes original condition of basic communications network, its development and the premises for future changes. The thesis compares real situation after the opening of significant communication connection within the given segment of the city and its logical transfer …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2011
  • Supervisor: Ing. Petr Nachtigall, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Seitl, Jan. Rozšíření změny organizace MHD po dokončení mimoúrovňového křížení v obvodu železniční stanice Brno-Horní Heršpice. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

University of Pardubice

Faculty of Transport Engineering

Bachelor programme / field:
Transport Technology and Communications / Transport Technology and Control: Technology and Control of Transport Systems