Tereza HROMÁDKOVÁ

Bakalářská práce

Vybrané fluviální tvary reliéfu v Rešovské vrchovině

Selected fluvial forms of the relief in Rešovská vrchovina
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou morfologie údolí a charakteristikou vybraných fluviálních tvarů reliéfu v území Rešovské vrchoviny. Dále se práce zabývá historickým ovlivněním koryt vodních toků ve vymezené oblasti a zhodnocením antropogenních zásahů do koryt vodních toků. Při tvorbě bakalářské práce byla využita odborná a regionální literatura pro rešerši a obecnou geomorfologickou charakteristiku …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the morfology of the valleys and characteristic of selected fluvial landforms in the area of the Rešovská vrchovina. Furthermore this thesis deals with a historical anthropogenic affection of watercourse. During this thesis was used literature for description of general physical-geographical characteristics. Then it was necessary make a field search and create maps.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HROMÁDKOVÁ, Tereza. Vybrané fluviální tvary reliéfu v Rešovské vrchovině. Olomouc, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses s2lifd s2lifd/2
2. 5. 2019
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
2. 5. 2019
Marklová, E.
3. 5. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.