Tereza HROMÁDKOVÁ

Bachelor's thesis

Vybrané fluviální tvary reliéfu v Rešovské vrchovině

Selected fluvial forms of the relief in Rešovská vrchovina
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou morfologie údolí a charakteristikou vybraných fluviálních tvarů reliéfu v území Rešovské vrchoviny. Dále se práce zabývá historickým ovlivněním koryt vodních toků ve vymezené oblasti a zhodnocením antropogenních zásahů do koryt vodních toků. Při tvorbě bakalářské práce byla využita odborná a regionální literatura pro rešerši a obecnou geomorfologickou charakteristiku …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the morfology of the valleys and characteristic of selected fluvial landforms in the area of the Rešovská vrchovina. Furthermore this thesis deals with a historical anthropogenic affection of watercourse. During this thesis was used literature for description of general physical-geographical characteristics. Then it was necessary make a field search and create maps.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2019

Thesis defence

 • Supervisor: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HROMÁDKOVÁ, Tereza. Vybrané fluviální tvary reliéfu v Rešovské vrchovině. Olomouc, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses s2lifd s2lifd/2
2/5/2019
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
2/5/2019
Marklová, E.
3/5/2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.