Kateřina FRÝBERTOVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces u klienta s respiračním selháním

Nursing Process for a Client with respiratory Failure
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá ošetřovatelským procesem u klienta s respiračním selháním a technikou neinvazivní ventilace. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části popisuji anatomii plic, pleury a fyziologií dýchání. Další kapitoly jsem věnovala způsobu aplikace kyslíkové terapie a umělé plicní ventilaci. Dále zmiňuji využití neinvazivní plicní ventilace při respiračním selhání …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with nursing process for respiratory failure and techniques of non-invasive ventilation. It is divided into theoretical and practical part. The theoretical part describes the anatomy of the lung and pleura, and physiology. The next charter I pay for oxygen and artificial lung ventilation. I mention in particular the non-invasive pulmonary ventilation, respiratory failure, and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Václava Zvardoňová Maříková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FRÝBERTOVÁ, Kateřina. Ošetřovatelský proces u klienta s respiračním selháním. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií