Bc. Veronika Nemečková

Diplomová práce

Vliv integrované marketingové komunikace na úspěšnost prodeje firmy PEPSICO CZ s.r.o.

Influence of integrated marketing communication on the success of the sale of the company PEPSICO CZ s.r.o.
Anotace:
Diplomová práce pojednává o úspěšnosti integrované marketingové komunikace společnosti PepsiCo. Cílem práce je analyzovat současné marketingové nástroje a navrhnout konkrétní změny. Úvod práce je věnován problematice integrované marketingové komunikace, jejím nástrojům se zaměřením především na online marketingovou komunikaci. Daný teoretický rámec tvoří základ pro pochopení problematiky integrované …více
Abstract:
The subject of this diploma thesis is the success integrated marketing communication of the company PepsiCo. The aim is to analyze current marketing communication and propose specific changes. The beginning of thesis is dedicated to general of integrated marketing communication; its tool is focused on online marketing communication. The theoretical framework forms the basis for the understanding of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eva Matoušková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní