Bc. Lenka Tichá

Diplomová práce

Exekuce a patologické jevy související s exekucemi v Ústeckém kraji

Execution proceedings and related pathological phenomena in the Usti Region
Anotace:
Jedním z nejvýznamnějších faktorů, které ovlivňují práci veřejné správy, jsou exekuce, jejich původ a sociální dopady. Z uvedeného důvodu se diplomová práce zabývá problematikou exekucí v Ústeckém kraji. V teoretické části je popsána charakteristika exekučního řízení a prostředí, ve kterém k úkonům spojeným s výkonem exekucí dochází. Dále práce obsahuje aktuální vývoj a změny v systému ve smyslu převedení …více
Abstract:
One of the most important factors influencing the work of public administration is a forcible taking of property – seizure, its roots and social impact. For this reason, the thesis deals with the issue of forfeitures in the Usti Region. The theoretical part describes characteristics of the enforcement proceedings and the environment in which they are executed. The work further describes recent developments …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: JUDr. Tereza Jonáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní