Jitka LEHEČKOVÁ

Bachelor's thesis

Ošetřovatelská práce o pacienta s roztroušenou sklerózou v domácí péči

Nursing care of a patient with multiple sclerosis in home care
Abstract:
ANOTACE Příjmení a jméno: Lehečková Jitka Katedra: Ošetřovatelství a porodní asistence Název práce: Ošetřovatelská péče o pacienta s roztroušenou sklerózou v domácí péči Vedoucí práce: Mgr. Martina Šellingová Počet stran: číslované 89, nečíslované 18 Počet příloh: 8 Počet titulů použité literatury: 25 Klíčová slova: domácí péče - edukace - ošetřovatelská péče - rehabilitace - rodina - roztroušená skleróza …more
Abstract:
ANNOTATION Surname and name: Lehečková Jitka Department: Nursing and Midwifery assistance Title of thesis: Nursing care of patient with multiple sclerosis in home health care Consultant: Mgr. Martina Šellingová Number of pages: numbered 89, unnumbered 18 Number of appendices: 8 Number of literature items used: 25 Keywords: education - family - home healthcare - multiple sclerosis - nursing care - rehabilitation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 3. 2017
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Martina Šellingová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

LEHEČKOVÁ, Jitka. Ošetřovatelská práce o pacienta s roztroušenou sklerózou v domácí péči. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/