MUDr. Jan ŽATECKÝ

Disertační práce

Význam chirurgické biopsie sentinelové uzliny u pacientek s karcinomem prsu po neoadjuvantní terapii

The Significance of the Sentinel Lymph Node Biopsy Following the Neoadjuvant Therapy in Patients with Breast Cancer
Anotace:
Úvod: Karcinom prsu je nejčastěji diagnostikovaným tumorem u žen, tvoří 25 % všech nádorových onemocnění. Zavedením neoadjuvantní chemoterapie (NAC) se u pacientek s karcinomem prsu objevila nová možnost léčby. Vyvstalo ale mnoho nových otázek, a to zvláště v oblasti operačních metod v axile. Disertační práce shrnuje v teoretické části nejdůležitější informace a aktuální studie týkající se tématu operační …více
Abstract:
Introduction: Breast cancer is the most common tumour in women, accounting for 25% of all cancers. With the introduction of neoadjuvant chemotherapy (NAC), a new treatment option has emerged in patients with breast cancer. However, many new questions have arisen, especially in the field of surgical methods in the axilla. The theoretical part of this thesis summarizes the most important information …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 1. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Otakar Kubala, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŽATECKÝ, Jan. Význam chirurgické biopsie sentinelové uzliny u pacientek s karcinomem prsu po neoadjuvantní terapii. Ostrava, 2021. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Chirurgické obory / Chirurgické obory