Iva VRUBELOVÁ

Bakalářská práce

Zkušenosti zaměstnavatelů s plněním povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením v mikroregionu Hranicko

Employers' experience in fulfilling the mandatory share of employment of people with disabilities in the Microregion Hranicko.
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je zjistit, jaké zkušenosti mají zaměstnavatelé Mikroregionu Hranicko s plněním povinného podílu. Teoretická část se zabývá definicí základních pojmů, které mají s cílem práce souvislost. Empirická část práce charakterizuje Mikroregion Hranicko. Následně popisuje realizaci kvantitativního výzkumu, jehož výsledkem je interpretace dosavadních zkušeností s plněním této povinnosti …více
Abstract:
The aim of this thesis is to find out, what experience do employers have with fulfilling the mandatory share of employment in Microregion Hranicko. Theoretical part is about definition of basic terms, which have relation with its aim. Empiric part characterize Microregion Hranicko. Subsequently it describes quantitative research realization, which results into current experience with fulfilling this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 11. 2020

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. František Znebejánek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VRUBELOVÁ, Iva. Zkušenosti zaměstnavatelů s plněním povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením v mikroregionu Hranicko. Olomouc, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses s87aav s87aav/2
25. 11. 2020
Složky
Soubory
MARKLOVÁ, E.
26. 11. 2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.