Aneta Urbánková

Bakalářská práce

Kvalita života dětí s Asthma bronchiale

Quality of Life in Children with Bronchial Astma
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou kvality života dětí s astma bronchiale. Hlavním cílem bylo zjistit kvalitu života u dětí s astma bronchiale. Dílčími cíli bylo zjistit, jak děti a dospívající omezuje toto onemocnění. Zjistit, jaké příčiny je nejvíce trápí při astmatu. Zjistit, jaké jsou důsledky astmatu na psychiku dítěte. Zjistit, ve kterém věku je kvalita života u astmatu nejhorší. Práce …více
Abstract:
This bachelor´s thesis deals with the issue of children´s life quality with bronchial asthma. The main goal was to determine the quality of life in children with bronchial asthma. A partial goal was to find out how children and adolescents are limited by this disease. Also to find out what causes the most trouble with asthma. To find out what are the consequences of asthma on the child's psyche. And …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2024

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Andrea Hoffmannová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Urbánková, Aneta. Kvalita života dětí s Asthma bronchiale. Zlín, 2024. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe