Adam ŠTIKA

Bakalářská práce

Hodnocení dostupnosti služeb z perspektivy obyvatel sociálně vyloučené lokality Dubí-Pozorka

Evaluation of the service availability from the perspective of residents of a socially excluded locality Dubí-Pozorka
Anotace:
Bakalářská práce se v úvodu zaměřuje na stále velmi aktuální téma sociálního vyloučení a sociálně vyloučených lokalit obecně, ale i v kontextu České republiky. Autor práce se věnuje i formám sociální práce v prostředí sociálně vyloučených lokalit. Po stručné charakteristice města Dubí, které se nachází v Ústeckém kraji, následuje analýza sociálně vyloučených lokalit v tomto městě. Jádro celého díla …více
Abstract:
In the introduction the bachelor thesis focuses on very actual topic of social exclusion and socially excluded localities generally but also in the context of the Czech republic. Author of this thesis even deals with forms of social work in socially excluded localities. A brief characteristics of the city of Dubí which lies in the Ústecký region is followed up by the analysis of socially excluded localities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Vašat, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠTIKA, Adam. Hodnocení dostupnosti služeb z perspektivy obyvatel sociálně vyloučené lokality Dubí-Pozorka. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická