Bc. Michal Škop

Master's thesis

Využití vybraných nástrojů Webu 2.0 ve vysokoškolských knihovnách - RSS, blogy a sociální sítě

The use of selected Web 2.0 tools in academic libraries - RSS, blogs and social networks
Anotácia:
Diplomová práce "Využití vybraných nástrojů webu 2.0 ve vysokoškolských knihovnách: blogy, RSS a sociální sítě" se zabývá možnostmi využití těchto nástrojů pro zefektivnění služeb poskytovaných knihovnami. Práce je rozdělena na dvě části. První, teoretická část, popisuje východiska: novou generaci uživatelů a funkce vysokoškolské knihovny. Následuje výklad fenoménů web 2.0 a library 2.0. Druhá část …viac
Abstract:
The master's thesis "The Use of Selected Web 2.0 Tools in Academic Libraries: Blogs, RSS and Social Networks" deals with the possibilities of using the selected web 2.0 tools to streamline the services provided by libraries. The work is divided into two parts: The first, theoretic part describes the starting points: a new generation of academic libraries and their users, the functions of academic libraries …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2009
  • Vedúci: Ing. Zdeněk Kadlec, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta