Michal FROLÍK

Bachelor's thesis

How the Second World War influenced American cinematography in the 20th and 21st century

How the Second World War influenced American cinematography in the 20th and 21st century
Abstract:
This bachelor thesis covers the theme of popular culture and the influence of a major conflict on the subjects of popular culture. These subjects are movies made by the sole production of the United States of America. It compares the periodical differences and receptions of the movies by the public and by the professionals. It also shows how the movies can be used to promote a certain agenda and how …viac
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem populární kultury a vlivem důležitého konfliktu na její subjekty. Tyto subjekty jsou zejména filmy vyrobené produkcí Spojených států amerických. Dále jsou porovnávány dobové rozdíly a reakce na tyto filmy, jak veřejností, tak i kritiky. Práce ukazuje, jak se filmy dají použít k propagaci určité myšlenky nebo jak diváci reagují na různé a často i skryté impulzy …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Tomáš Hostýnek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FROLÍK, Michal. How the Second World War influenced American cinematography in the 20th and 21st century. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/