Bc. David Pomykal

Bakalářská práce

Soudní kontrola veřejné správy, úloha správního a ústavního soudnictví v systému kontroly veřejné správy

Legal Control of Public Administration, the Role of Administrative and Constitutional Judiciary in the System of Public Administration Control
Anotace:
Předkládaná práce na téma „ Soudní kontrola veřejné správy, úloha správního a ústavního soudnictví v systému kontroly veřejné správy“ je věnována jednak reformě správního soudnictví na území České republiky, ke které dochází s účinností zákona č. 150/2002 Sb. tedy soudního řádu správního, a dále pak ochraně veřejných subjektivních práv občanů současnou praxí správního soudnictví. Každý z nás, jenž …více
Abstract:
The presented thesis „ The justice control of public service. The task of administrative and constitutional justice in the system of control of public service“ deals at first with reform of the Czech administrative law which started by effecting of the act no. 150/2002 Coll. - Code of Administrative Justice, and on the other side with the protection of the public subjective rights of the people by …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta