Bc. Petr Wagner

Master's thesis

Analýza časové řady podle vlastního výběru

Time series analysis by free choice
Abstract:
V teoretické části práce jsou představeny metody analýzy časových řad a jejich modely. V praktické části jsou tyto metody a modely aplikovány na vybranou časovou řadu. Analytické výpočty se provádí pomocí aplikace ITSM2000 a integrovaného výpočetního prostředí Matlab R2007b. Celý text je rozdělen do 4 kapitol. První tři kapitoly představují teoretické souvislosti dané problematiky. Poslední kapitola …more
Abstract:
The goal of the submitted thesis is to model and analyze the time series of commodity index HWWI. In first part of the text there is a introduction of analytical methods and their models. These methods are applied on the certain time series in the second part of the text. All analytical computations are done by ITSM2000 and Matlab R2007b software. The thesis consist of 4 chapters. First three chapters …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 9. 2009
  • Supervisor: doc. RNDr. Vítězslav Veselý, CSc.
  • Reader: Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Quantitative Methods in Economy / Mathematical and Statistical Methods in Economics