Bc. Petr Wagner

Master's thesis

Analýza časové řady podle vlastního výběru

Time series analysis by free choice
Anotácia:
V teoretické části práce jsou představeny metody analýzy časových řad a jejich modely. V praktické části jsou tyto metody a modely aplikovány na vybranou časovou řadu. Analytické výpočty se provádí pomocí aplikace ITSM2000 a integrovaného výpočetního prostředí Matlab R2007b. Celý text je rozdělen do 4 kapitol. První tři kapitoly představují teoretické souvislosti dané problematiky. Poslední kapitola …viac
Abstract:
The goal of the submitted thesis is to model and analyze the time series of commodity index HWWI. In first part of the text there is a introduction of analytical methods and their models. These methods are applied on the certain time series in the second part of the text. All analytical computations are done by ITSM2000 and Matlab R2007b software. The thesis consist of 4 chapters. First three chapters …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2009
  • Vedúci: doc. RNDr. Vítězslav Veselý, CSc.
  • Oponent: Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / odbor:
Quantitative Methods in Economy / Mathematical and Statistical Methods in Economics