Bc. Tomáš Palko

Master's thesis

Interní komunikace v nadnárodních společnostech působících v ČR

Internal communication in multinational companies operating in the Czech republic
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá interní komunikací v nadnárodních společnostech působících v ČR. Obecně charakterizuje pojem komunikace, především se zabývá nástroji interní komunikace používanými v nadnárodních společnostech. Snaží se zodpovědět otázku, které nástroje interní komunikace považují vedoucí pracovníci sledovaných společností za účinné, a které naopak upřednostňují zaměstnanci. Hlavní částí …more
Abstract:
This thesis is concerned with the internal communication in multinational companies in the Czech Republic. It generally defines the notion of communication and it mainly deals with the tools of internal communication, which are being used in multinational companies. It is an attempt to answer the question which tools of internal communication are considered by the managers of the surveyed companies …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2013
  • Supervisor: Mgr. Jan Martínek
  • Reader: doc. Ing. Anna Klosová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní