Ing. Lenka Hrešková

Bakalářská práce

Sexuální výchova na střední škole

The sexual education to intermediate school
Anotace:
Hlavním tématem bakalářské práce je sexuální výchova na středních školách. Cílem této práce je zjistit, jak se v současné době vyučuje sexuální výchova na střední škole a jaké nároky se kladou na výuku. Tato problematika byla řešená formou dotazníků. Dále bylo cílem v bakalářské práci bylo uvést rozdíly ve výuce sexuální výchovy na střední škole v České republice a na Slovensku. První a druhou část …více
Abstract:
The main theme bachelor work is sexual education at secondary schools. The objective of this work is to find how you currently teaching sexual education at secondary school and how demands are placed on teaching. This problem was solve the form of questionnaires. It was further the aim of the bachelor work was to introduce differences in teaching sexual education at the secondary school in the Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2013
Zveřejnit od: 11. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Jitka Josífková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hrešková, Lenka. Sexuální výchova na střední škole. Liberec, 2013. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.12.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 12. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN