Bc. Lenka Labaničová

Bakalářská práce

Hypotekárne bankovníctvo – jeho vývoj a súčasný stav

Mortgage Banking - development and current status
Abstract:
A mortgage loan is the most common method of financing of housing; the main reason is its long-term duration with a maturity of up to 30 years, which enables clients to spread the loan repayment over a long period. The theoretical part describes the formation and development of mortgage banking in Slovakia and defines basic concepts and legislative conditions. The practical part deals with the conditions …více
Abstract:
Hypotekárny úveru je najčastejším spôsobom financovania bývania, najmä preto, že ide o dlhodobý úver so splatnosťou až 30 rokov, čo umožňuje klientom rozložiť splátku úveru na dlhé obdobie. Teoretická časť popisuje vznik a vývoj hypotekárneho bankovníctva na Slovensku a definuje základné pojmy a legislatívne podmienky. Praktická časť sa zaoberá podmienkami komerčnej banky pre poskytnutie úveru. Porovnáva …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Mária Klimiková, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslav Belás, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management