Michala NAJBRTOVÁ

Master's thesis

Veřejná zeleň jako měkký faktor rozvoje města Děčín

Public greenery as soft factor in the development of the city Děčín
Abstract:
Diplomová práce nese název ?Veřejná zeleň jako měkký faktor rozvoje města Děčín?. Zabývá se problematikou měkkých faktorů s důrazem na veřejnou zeleň, především pak parky a zelené plochy. Cílem práce je detailní analýza měkkého faktoru veřejná zeleně na příkladu města Děčín a následné hodnocení vlivu tohoto faktoru na rozvoj města. Práce nabízí také vybrané možnosti profilace měkkého faktoru v podmínkách …more
Abstract:
The Diploma Thesis is entitled ?The public greenery as a soft factor of the development of the Town of Děčín?. It deals with the issue of the soft factors with the emphasis being placed on the public greenery, particularly parks and green areas. The objective of the Thesis is a detailed analysis of the soft factor of the public greenery through the example of the Town of Děčín followed by an assessment …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

NAJBRTOVÁ, Michala. Veřejná zeleň jako měkký faktor rozvoje města Děčín. Ústí nad Labem, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Science

Master programme / field:
Geography / Geography