Ing. Lucie Hájková, MBA

Diplomová práce

Společensky odpovědné chování aplikované na firmu Student Agency

Socially Responsible Behavior Applied to the Company Student Agency
Anotace:
Zavedení metod společenské odpovědnosti je jedním ze stěžejních bodů vedoucích ke konkurenční výhodě firem na trhu. Tato diplomová práce se zabývá podrobnějším výzkumem CSR v jedné z nejúspěšnějších českých firem v oblasti poskytování služeb – Student Agency. Po představení pojmů a historie v rámci tohoto tématu se specifikuje na praktické řešení zlepšení konkurenceschopnosti firmy v rámci její pozice …více
Abstract:
Introduction of methods of corporate social responsibility is one of the key points leading to a competitive advantage in the market. This thesis deals with a detailed research of CSR in one of the most successful Czech companies working in the field of services providing – Student Agency. After introducing the concepts and history of this issue the thesis focuses on practical solutions how to improve …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Marek Matějka
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní