Mgr. Tereza Vrbová

Bakalářská práce

Spádovost za službami ve vybraném regionu

Travel to services in selected region
Anotace:
Předmětem předkládané práce „Spádovost za službami ve vybraném regionu“ je analýza obslužnosti regionu Mohelnice. Zkoumáno bylo všech 14 obcí regionu, a to v parciálních oblastech zdravotnictví, školství, maloobchodu a služeb, na nadlokální a mikroregionální úrovni. Data potřebná k vymezení středisek a jejich spádovosti byla získána pomocí anketárního šetření mezi zástupci jednotlivých obcí. Byla vymezena …více
Abstract:
The subject of this thesis “Travel to Services in Selected Region“ is to analyse the travel to services in the Mohelnice region. All 14 municipalities were examined, in areas of healthcare, education, retail and services. The necessary data were obtained by questionnaire distributed among the municipalities´ representatives. Based on the research findings, partial regions were established within areas …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2018
  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Šilhan
  • Oponent: Ing. Dominika Tóthová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta