Bc. Kateřina Plecháčová

Diplomová práce

Hodnocení a motivace pracovníků v Seco GROUP a. s.

Evaluation and motivation of employees in Seco GROUP a. s.
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na hodnocení a motivaci pracovníků ve společnosti Seco GROUP a. s. Jejím předmětem je analýza systému motivace pracovníků a navržení efektivnějšího systému hodnocení pracovníků ve společnosti. Účelem práce je návrh vhodných řešení vedoucích ke zlepšení stávající situace v této personální oblasti. Teoretická část je tvořena literární rešerší. Praktická část obsahuje charakteristiku …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the evaluation and motivation of employees in the Seco GROUP a. s. company. The subject of the thesis is to analyse the employee motivation system and to propose more efficient evaluation system. The main objective of the thesis is to propose an appropriate solution which would improve the current situation in the field of human resource management. The theoretical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014
Zveřejnit od: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Václav Urbánek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Plecháčová, Kateřina. Hodnocení a motivace pracovníků v Seco GROUP a. s.. Liberec, 2014. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN