Martina HANÁKOVÁ

Bachelor's thesis

Osamělost seniorů a možnosti pomoci sociální práce

Loneliness of Seniors and Possibilities of Help by Social Work
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá osamělostí seniorů a možnostmi pomoci sociální práce. Cílem práce je poukázat na situace, které mohou vést ke vzniku osamělosti, popsat prevenci osamělosti se zaměřením na rodinu, víru a využití volného času a také zmapovat sociální služby zaměřené na seniory s ohledem na prevenci či řešení osamělosti a poukázat na případné nedostatky v sociálních službách. Jedná se o teoretickou …more
Abstract:
This bachelor thesis is occupied with the loneliness of the elderly and with the possibilities of social work. The purpose is to refer to the situations which can lead to the formation of loneliness, to describe the precautions against loneliness with the orientation to the family, religion and leisure purposes and also to map the social services focused on the elderly with regard to the precaution …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2016
Accessible from:: 14. 4. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Martina Pulkertová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HANÁKOVÁ, Martina. Osamělost seniorů a možnosti pomoci sociální práce. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.4.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 14. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií