Theses 

Analýza marketingové komunikace firmy Radeton s.r.o. – Bc. Alžběta Blahová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingové komunikace

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
Všechny práce

Bc. Alžběta Blahová

Diplomová práce

Analýza marketingové komunikace firmy Radeton s.r.o.

The Marketing Communications Analysis of Radeton Company Ltd.

Anotace: Tato práce pojednává především o komunikační strategii firmy Radeton s.r.o., zkoumá a analyzuje jednotlivé nástroje marketingového komunikačního mixu a také celý marketingový proces společnosti. Cílem této práce je analyzovat a popsat marketingový komunikační mix a stanovit možnosti optimalizace marketingového procesu. Tato práce je zpracována na zakázku, a pro její sepsání poskytla společnost veškeré podklady. Přínosem práce je především komplexní pohled na celý dlouhodobý marketingový proces společnosti a šance sjednotit si tak získané informace do jednoho schématu, čímž čtenář získá představu o současném stavu i možném budoucím vývoji firemní marketingové komunikace.

Abstract: This diploma thesis deals with the communication strategy of the company Radeton Ltd.. Various tools of the company marketing communication mix are examined and analyzed as well as the whole marketing process in the company. The aim of this diploma thesis is to analyze and describe the marketing communication mix and determine the possibilities of optimization of the marketing process. This work is custom-made, and the company has provided all the materials for its writing. The benefit of the diploma thesis is above all a comprehensive view of the entire long-term marketing process of the company and the chance to unify the information obtained in one scheme, thus giving the reader an idea of the current state and possible future development of the company marketing communication.

Klíčová slova: marketing, marketingová komunikace, SWOT analýza, PEST analýza, Porterův model, komunikační mix, marketingový proces

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 02:44, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz