Mgr. Filip Hrbáček, Ph.D.

Bakalářská práce

Změny půdní vlhkosti v okolí stanice J.G.Mendela

Soil moisture changes in the vicinity of the J.G.Mendel Station
Anotace:
Tato práce se zabývá hodnocením a popisem režimu objemové půdní vlhkosti v letech 2005 - 2010 na ostrově Jamese Rosse. Podklady pro práci pochází z meteorologické stanice na severním úpatí mesy Berry Hill v severní části ostrova. Hodnocení dat je zaměřeno na sezónní režim a krátkodobé výkyvy objemové půdní vlhkosti spojené se změnou teploty půdy a vzduchu. Jedná se o první analýzu objemové půdní vlhkosti …více
Abstract:
This thesis deals with the evaulation and description of the regime of volumetric soil moisture on James Ross Island through the years 2005 - 2010. Data for the work come from the meteorological station at the northern foot of mesa Berry Hill, the northern part of the island. The evaulation of data is focused on the seasonal regime and the short-therm fluctuations of the volumetric soil moisture related …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Denisa Witoszová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta