Jan Keprta

Master's thesis

Changes to the marketing strategy of the airline industry in Europe due to the proliferation of low-cost airlines in Europe

Změny v marketingové strategii leteckých společností v Evropě způsobené růstem nízkonákladových leteckých společností v Evropě
Abstract:
Cílem této práce je analyzovat změny v marketingové strategii leteckých společností v Evropě způsobené růstem nízkonákladových leteckých společností v Evropě. Práce je rozdělená do tří částí. V první části je popsána marketingová teorie s důrazem na letecké společnosti skrze přehled dostupné literatury. V druhé kapitole je dané téma posazené do historických souvislostí. Popsána jsou specifika leteckého …more
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze the changes to marketing strategy of airline companies in Europe due the proliferation of low-cost carriers in Europe. The thesis is divided into three parts. In the theoretical part the marketing strategy framework is established by reviewing the latest literature on marketing theory and its application to the airline industry. The second chapter provides the historical …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 10. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 2. 2016
  • Supervisor: Gina Cook
  • Reader: Markéta Lhotáková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/48644