JUDr. Lenka Petraturová

Diplomová práce

Právo, sexuální delikt a jeho pachatel (aktuální právní a psychologické otázky)

Law, Sexual Crime and Offender (Topical Legal and Psychological Problems)
Anotace:
Má diplomová práce je pohledem na právní aspekty sexuální problematiky, konkrétně na sexuální delikt jako takový, jeho pachatele, ale také druhou stranu, snad nejvíce dotčenou tímto protiprávním chováním, a to oběť. Důvodem, proč jsem si vybrala toto téma diplomové práce je to, že bych si chtěla utřídit poznatky v úpravě tohoto právního odvětví a také bych chtěla porovnat teoretické poznatky s praxí …více
Abstract:
My diploma shows the legal aspects of sexual problems particularly the sexual offence itself, a perpetrator as well as the other side, perhaps the most affected by the offence, which is a victim. The reason why I have chosen the theme of the diploma is that I wanted to organize information of this particular legal section and furthermore to compare theoretical and practical knowledge concerning criminal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2008
  • Vedoucí: JUDr. Karin Brzobohatá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta