Bc. Kateřina BOTOROVÁ

Diplomová práce

Suprasegmentální prostředky řeči orientované na dítě

Child directed speech - suprasegmental resources
Anotace:
Cílem je popsat suprasegmentální jevy v řeči rodičů orientované na dítě staršího školního věku. V teoretické části je zpracován psychologický a řečový vývoj dítěte onoho vývojového stádia. Dále jsou obecně popsány suprasegmentální jevy a porovnání řeči dětí předškolních s dětmi staršího školního věku. V praktické části jsou analyzovány pořízené nahrávky z hlediska suprasegmentálních jevů.
Abstract:
The aim of the thesis is to describe the suprasegmental resources in the speech of parents directed to older school-aged children. The teoretical part focuses on the psychological and speech development of a child at this developmental stage. Furthermore, it generally introduces suprasegmental resources and compares the speech of preschool children to older school-aged children. In the practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2016
Zveřejnit od: 8. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Kamila Sekerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BOTOROVÁ, Kateřina. Suprasegmentální prostředky řeči orientované na dítě. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta