Ing. Kateřina Ampapová

Bakalářská práce

Problematika fotovoltaických elektráren pohledem veřejných financí

The issue of photovoltaic power stations from the point of view of public finance
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Problematika fotovoltaických elektráren pohledem veřejných financí“ je vymezení a zhodnocení výdajové a příjmové stránky fotovoltaických elektráren v České republice. Postupně jsou analyzovány jednotlivé prvky a faktory ovlivňující výši těchto příjmů a výdajů. V závěrečné části jsou zjištěné poznatky sumarizovány a celkově vyčísleny. Na základě získaných vědomostí jsou poté …více
Abstract:
The subject of the bachelor thesis “The issue of photovoltaic power stations from the point of view of public finance” is the definition and evaluation of expenditure and revenue side of the photovoltaic power plants in the Czech Republic. Bachelor gradually analyzes the different elements and factors affecting the level of income and expenditure. In the final section I summarize findings and I quantify …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Barbora Kaplanová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta