Lenka PLEVOVÁ

Bachelor's thesis

Vybrané charakteristiky tělesného složení u studentek oboru Fyzioterapie a Tělesné výchovy FTK UP

Selected characteristics of body composition of the female students of Physiotherapy and Physical education and sport at FPC UP
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá tělesným složením studentek FTK UP Olomouc oboru Fyzioterapie a oboru Tělesná výchova a sport. Snahou bylo analyzovat a porovnat vybrané charakteristiky tělesného složení těchto souborů. Měření byla provedena na základě metody bioelektrické impedance pomocí přístroje InBody 720. Sledované soubory se od sebe nikterak významně nelišily. V porovnání s průměrnou českou populací …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with a physical composition in female students of Department of Physiotherapy and Department of Physical education and sport at Faculty of Physical Culture, Palacký University in Olomouc. The aim was to analyze and Compaq selected characteristics of body composition of these files. Measurements were made on the basis of the method using bioelectrical impedance by the InBody …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012
Zverejniť od: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 30. 5. 2012
 • Vedúci: Doc. RNDr. Miroslava Přidalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PLEVOVÁ, Lenka. Vybrané charakteristiky tělesného složení u studentek oboru Fyzioterapie a Tělesné výchovy FTK UP. Olomouc, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 4. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses sk1kqi sk1kqi/2
31. 5. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
31. 5. 2012
Marklová, E.
1. 6. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.