BcA. Silvie Čechová

Diplomová práce

Zpracování osobního tématu v rozhlasovém dokumentu a rozhlasové hře se zaměřením na situace jako prostředek vyprávění

Adaptation of a personal topic in a radio documentary and play with the focus on situations as an instrument of the storytelling
Anotace:
Diplomová práce Zpracování osobního tématu v rozhlasovém dokumentu a rozhlasové hře se zaměřením na situace jako prostředek vyprávění pojednává o vzniku mého autorského rozhlasového dokumentu Můj strýc loupežník z roku 2019 a následném vytvoření rozhlasové hry inspirované stejným tématem. Během psaní rozhlasové hry Můj strýc loupežník jsem si vedla tvůrčí deník, který je jako jeden ze zdrojů uveden …více
Abstract:
Diploma thesis „Adaptation of a personal topic in a radio documentary and play with the focus on situations as an instrument of the storytelling” deals with my authorial radio documentary My uncle highwayman from 2019 and the radio play inspired by the same story. While writing the radio play I wrote the creative diary which is included as one of the sources. I analysed both - the play and the documentary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2020
  • Vedoucí: prof. PhDr. Alena Blažejovská
  • Oponent: Mgr. MgA. Eva Schulzová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/fnngn/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Dramatická umění / Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika