Bc. Zdeněk Socha

Diplomová práce

Insolvenční řízení v ČR

Insolvency proceedings in the Czech Republic
Anotace:
V této diplomové práci se zabývám stavem a vývojem insolvencí v České republice, a to především v porovnání s předchozí právní úpravou, která byla nahrazena dne 1. ledna 2008 insolvenčním zákonem. Zastavím se zejména u nových oddílů tohoto zákona a jejich přínosů v praxi, včetně částí, kde musel být již během poměrně krátkého období své platnosti zákon upraven. Konkrétně se pak ve své práci zaměřuji …více
Abstract:
In this diploma thesis I aim to analyze current status as well as insolvency development in the Czech Republic, especially in comparison to previous law, which was replaced on January 1st, 2008 by the new insolvency law. In particular I will concentrate on the new parts of this law and their contribution in practice, including those parts of the law that had to be updated even after such a short law …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jiří Souček, CSc.
  • Oponent: Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance