Bc. Kateřina Trnková

Master's thesis

Vzdělávání nezletilých dětí-cizinců bez doprovodu na území České republiky

Education of Unacompanied Children/Non-citizens in the Czech republic
Abstract:
Diplomová práce se zabývá specifickou skupinou nezletilých bez doprovodu na území České republiky. První kapitola teoretické části diplomové práce je zaměřena na právní postavení dítěte v migrační situaci, dále na právní postavení nezletilých bez doprovodu v kontextu mezinárodně-právních předpisů, zejména Úmluvy o právech dítěte, práva Evropské unie a právního řádu České republiky. Druhá kapitola teoretické …more
Abstract:
This graduation theses focuses on the issue of a specific kind of unaccompanied minors or separated children in the territory of the Czech Republic. The first chapter in the theoretical part of my work aimes towards legal status of a child in the migration and towards legal status of unaccompanied minors in the context of International Law, especially the Convention on the Rights of the Child, European …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 3. 2014
Accessible from:: 26. 3. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: prof. JUDr. PhDr. Dalibor Jílek, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Trnková, Kateřina. Vzdělávání nezletilých dětí-cizinců bez doprovodu na území České republiky. Brno, 2014. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.3.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 26. 3. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe