Theses 

Analýza komunikace v procesu změny korporátní identity organizace – Barbora Blanková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Barbora Blanková

Diplomová práce

Analýza komunikace v procesu změny korporátní identity organizace

Analysis of communication in process of changing corporate identity of the company

Anotace: Tématem práce je změna corporate identity společnosti a role komunikace během ní. Práce popisuje prvky corporate identity a také vztah corporate identity, image a reputace. Dále se věnuje integrované marketingové komunikaci, interní komunikaci a významu komunikace při změnách v organizaci. Teoretické poznatky jsou v rámci vlastní práce aplikovány na případ společnosti Nicoll Česká republika, s.r.o., u níž došlo v lednu 2015 ke změně jména a corporate identity. Cílem práce je detailně popsat a analyzovat proces změny jména a corporate identity od přípravné fáze až po vlastní realizaci s důrazem na řízení externí i interní komunikace, zhodnotit tuto komunikaci a navrhnout doporučení pro další období. Součástí analýzy je detailní popis společnosti včetně původního komunikačního mixu, popis a rozbor změn a také rozbor a hodnocení komunikace v rámci implementace nové corporate identity. V závěru jsou shrnuty největší problémy spojené se změnami a zásadní chyby, ke kterým v komunikaci došlo. Následně jsou doporučeny další kroky pro budoucí období.

Abstract: The topic of the thesis is a change of corporate identity of the company and role of communication during this process. There are components of corporate identity and relationship between corporate identity, image and reputation described in the thesis. Furthermore it is dedicated to integrated marketing communication, internal communication and role of communication in change management. The theoretical knowledge is applied on company Nicoll Česká republika, s.r.o. which have been coming through the changes of name and corporate identity since January 2015. The main goal is to describe in detail and analyze the process of this change from the preparation phase to realization with respect on communication, evaluate this communication and suggest further recommendations. The analysis contains of description of the company including former communication mix, furthermore there is a description and analysis of changes and also analysis and evaluation of communication. In the end of the thesis there are summarized the main problems connected with the changes and also key mistakes, which were done in communication. Finally it suggests further steps for future.

Klíčová slova: corporate communications, komunikační mix, change management, corporate design, corporate identity

Keywords: corporate identity, corporate communications, corporate design, communication mix, change management

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Oldřich Vávra
  • Oponent: Zdeněk Blažek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/45232

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 04:38, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz