Ing. Mgr. Kateřina Juráňová

Bakalářská práce

Vztah novináře a PR specialisty - konflikt, nebo symbióza?

Journalist's a PR specialist's relationship - conflict or symbiosis?
Anotace:
Název: Vztah novináře a PR specialisty – konflikt, nebo symbióza? Mezi významné společenské determinanty fungování masmédií patří novinář a PR specialista. Mnohé novinářské výstupy jsou výsledkem právě tohoto vztahu, proto je studium vztahu mezi novinářem a PR specialistou velmi podstatné. Cílem této práce je pohledem novináře stanovit cíle a potřeby obou profesí a poté poodhalit jednotlivé prvky vztahu …více
Abstract:
Title: Journalist´s and PR specialist´s relationship – conflict or symbiosis? Journalist and PR specialist rank aminy the crucial social determinants of the mass media functioning. Many journalist outputs are the results of this particular relationship, that´s why the study of journalist´s and PR specialist´s relationship is so important. The aim of this work is to determine the objectives and the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Svatava Navrátilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií