Mgr. Jakub Kozák

Diplomová práce

Účinky muzikoterapie u dětí s onkologickým onemocněním

Effects of The Music Therapy in Children with Oncological Disorder
Anotace:
Účinky komplexního programu s muzikoterapeutickými prvky u předškolních dětí s onkologickým onemocněním. Posouzení vhodnosti jednotlivých muzikoterapeutických metod na teoretické úrovni i na základě empirické zkušenosti. Pozorování dětí v reálné situaci léčby a při muzikoterapeutické intervenci, využití metody semistrukturované interview u dětí a jejich rodičů (s audiozáznamem), následná Interpretativní …více
Abstract:
Effects of the complex program with music therapy elements in preschool children with oncological disorder. Assessment of appropriateness in particular music therapy methods on the level of theoretical base as well as coming out of the empirical experience. Observation of children in real treatment situation and during music therapy intervention, utilization of the semistructured interview method by …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta