Marek HAVLÍČEK

Bachelor's thesis

NICCOLÓ MACHIAVELLI A JEHO POJETÍ MOCI

Niccoló Machiavelli and his concept of power
Abstract:
V předložené bakalářská práci se věnujeme pojetí moci v Machiavelliho dílech Vladař a Rozpravy o prvních deseti knihách Tita Livia. V úvodu se zabýváme Machiavelliho životem v dějinných souvislostech, poté současným pohledem na Machiavelliho jakožto politického filosofa. V další kapitole se zaměřujeme na seznámení s obsahem jeho stěžejního díla Vladař a Rozpravy. Na těchto dílech analyzujeme virt? …more
Abstract:
In presented thesis, we will focus on the conception of power in the Machiavelli?s works The Prince and The Discourses on Livy. Firstly, we will focus on Machiavelli?s life in historical context. Further will my work aim on contemporary position of Machiavelli as a political philosopher. Next chapter will focus on familiarization with the content of his crucial works The Prince and The Discourses on …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2012
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2012
  • Supervisor: doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HAVLÍČEK, Marek. NICCOLÓ MACHIAVELLI A JEHO POJETÍ MOCI. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty od Philosophy

Bachelor programme / field:
Political Science / Politologie (dvouoborové) - Společenské vědy (dvouoborové)