Jakub SIŘÍNEK

Diplomová práce

Využití opatření obecné povahy při územním plánování

Utilization of the measures of a general nature in the spatial planning
Anotace:
Cíl diplomové práce "Využití opatření obecné povahy při územním plánování" je zaměřen na využití opatření obecné povahy ve vztahu k stavebnímu zákonu, konkrétně územnímu plánování v České republice. V jednotlivých kapitolách je rozebráno opatření obecné povahy a instituty územního plánování. V poslední kapitole je popsán přezkum opatření obecné povahy. Práce je obohacena o judikaturu Nejvyššího správního …více
Abstract:
The target of thesis "Utilization of the measure of general nature in the spatial planning" is focused on utilization of the measure of general nature in relation to building act, especially to the spatial planning. In every chapter is analyzed the measure of general nature and institutes of the spatial planning. In the last chapter is described examination of the measure of general nature. The thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Milan Podhrázký, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SIŘÍNEK, Jakub. Využití opatření obecné povahy při územním plánování. Plzeň, 2016. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo