Jana SKLÁŘOVÁ

Bachelor's thesis

Hra v roli u dětí předškolního věku

Playing the role of preschool children
Abstract:
Bakalářská práce se skládá ze dvou částí z teoretické a praktické. V první kapitole teoretické části se čtenář seznamuje s obdobím předškolního věku. Zaměřuji se na kognitivní, motorický a tělesný, sociální a emoční vývoj dětí předškolního věku. V druhé kapitole popisuji hru. Hru obecně, jaký měla význam, vývoj, druhy her, jakou má hra historii. Ve třetí kapitole vstupuji do hry v roli, nahlížím na …more
Abstract:
Presented bachelor thesis is composed of a theoretical and practical part. Preschool phase is discussed in the first theoretical part. Phenomena such as cognitive, motoric, social and emotional development of a preschool child are analyzed. Second chapter focuses on game in general. Problems of game in general, its historical development, types of game and meaning of game in history. The author of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. MgA. Žaneta Káňová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SKLÁŘOVÁ, Jana. Hra v roli u dětí předškolního věku. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

University of Ostrava

Pedagogical Faculty

Bachelor programme / field:
Specialization - Pedagogy / Teaching at Pre-School Level