Theses 

Základní lidské potřeby a jejich naplňování u žáků 1. stupně základní školy – Bc. Pavla Šťastná

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Bc. Pavla Šťastná

Diplomová práce

Základní lidské potřeby a jejich naplňování u žáků 1. stupně základní školy

Basic Human Needs and their Fulfilment by Pupils at Primary School

Anotace: Diplomová práce pojednává o naplňování základních lidských potřeb žáků z pozice humanisticky orientované pedagogiky. Seznamuje s několika různými náhledy na základní lidské potřeby a dokazuje nutnost tyto potřeby naplňovat v zájmu efektivního vzdělávání, a to nejen u žáků prvního stupně. Práce je spojena s výzkumem provedeným ve třetí třídě prvního stupně základní školy, který sleduje potřeby jednotlivých žáku a kvalitu jejich naplňování.

Abstract: Fulfillment of fundamental human needs of pupils as far as humanistic pedagogical practices are concerned is the main topic of this thesis. Various views on fundamental human needs are introduced and the necessity of their fulfillment is analysed. This is in interest of effective education in general and of pupils in the first five grades of primary schools in particular. Research on needs of individual pupils and the level of their fulfillment was carried out in the third grade as a part of this thesis.

Klíčová slova: základní lidské potřeby, teorie potřeb, humanisticky orientovaná výuka, alternativní školy, komunikace, klima třídy, motivace, funkce mozku, basic human needs, theory of needs, humanistic teaching, alternative schools, communication, class climate, motivation, cerebration

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Hana Filová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 08:02, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz