Kateřina Zlatníková

Bakalářská práce

Funkce rodiny pohledem adolescentů

Family Functions from the Perspective of Adolescents
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá rodinou a jejími funkcemi. Podává obraz funkční rodiny, pro kterou jsou charakteristické určité vlastnosti. První část popisuje rodinu pomocí sociologického a psychologického hlediska spolu s její strukturou a proměnami, které v ní současně probíhají. Další část se zabývá otázkou funkčnosti rodiny a jejími funkcemi neboli úlohami, které zastává jak vůči svým členům, tak vůči …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the topic of family and its functions. It shows a picture of the functional family, which is characterized by certain properties. The first part describes the family by the sociological and psychological point of view, together with its structure and changes that are taking place in it. The following part deals with the functionality of the family and its functions or …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014
Zveřejnit od: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jana Jurčíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zlatníková, Kateřina. Funkce rodiny pohledem adolescentů. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika