Bc. Eva Rýcová

Bachelor's thesis

Využití prvků tanečně pohybové terapie u předškolních dětí s vadami sluchu

The elements of dance - movement therapy and a child with hearing impairment in preschool age
Abstract:
Tématem této bakalářské práce je využití prvků tanečně pohybové terapie v rámci předškolního vzdělávání dětí s vadami sluchu. Jejím cílem je nejen mapování možností využití těchto prvků, ale také její účinky v rámci cílové skupiny a nalezení vhodných aktivit vedoucích ke zklidnění a lepší koncentraci dětí s vadami sluchu. Analýza schopnosti plnění pohybových aktivit dětmi s vadami sluchu byla uskutečněna …more
Abstract:
The Bachelor thesis engages in the application of dance movement therapy components in the ambit of preschool education of hearing impaired children. The aim is to conduct a survey not only of the application, but also of the effect on target group, to address applicable activities for calming down and improving the children’s concentration. The analysis of their capabilities to fulfil required activities …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2017
  • Supervisor: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta