Bc. Eva Rýcová

Bachelor's thesis

Využití prvků tanečně pohybové terapie u předškolních dětí s vadami sluchu

The elements of dance - movement therapy and a child with hearing impairment in preschool age
Anotácia:
Tématem této bakalářské práce je využití prvků tanečně pohybové terapie v rámci předškolního vzdělávání dětí s vadami sluchu. Jejím cílem je nejen mapování možností využití těchto prvků, ale také její účinky v rámci cílové skupiny a nalezení vhodných aktivit vedoucích ke zklidnění a lepší koncentraci dětí s vadami sluchu. Analýza schopnosti plnění pohybových aktivit dětmi s vadami sluchu byla uskutečněna …viac
Abstract:
The Bachelor thesis engages in the application of dance movement therapy components in the ambit of preschool education of hearing impaired children. The aim is to conduct a survey not only of the application, but also of the effect on target group, to address applicable activities for calming down and improving the children’s concentration. The analysis of their capabilities to fulfil required activities …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedúci: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta